02.11.2019

Съобщение

На 02 ноември 2019 г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

 

02.11.2019

Съобщение

СЪСТАВ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КИРКОВО ЗА ВТОРИ ТУР НА МИ НА 03 НОЕМВРИ 2019 г.

СЪСТАВ НА СИК

01.11.2019

Съобщение

На 01 ноември 2019 г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

30.10.2019

Съобщение

На 30 октомври 2019 г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

29.10.2019

Съобщение

На 29 октомври 2019 г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

24.10.2019

Съобщение

На 24 октомври 2019 г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

23.10.2019

Съобщение

На 23 октомври 2019 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

21.10.2019

Съобщение

На 22 октомври 2019 г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

18.10.2019

Съобщение

На 18 октомври 2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

18.10.2019

Съобщение

ОИК съобщава, че обученията на СИК ще се проведат по следния график:

Членове

Място

Дата

Час

Стефан Радионов

Детелина Попова

с. Фотиново - Зала в ОУ "Христо Смирненски"

18.10.2019 г.

14.00

Стефан Радионов

Детелина Попова

В залата на читалище в с. Бенковски

22.10.2019 г.

14.00

Стефан Радионов

Детелина Попова

В залата на читалище в с. Чорбаджийско

23.10.2019 г.

14.00

Стефан Радионов

Детелина Попова

В залата на читалище в с. Кирково  24.10.2019 г.  14.00

 

 

26.09.2019

Съобщение

На 30 септември 2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

16.09.2019

Съобщение

На 16 септември 2019 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

16.09.2019

Съобщение

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител за партиите и коалициите.

11.09.2019

Съобщение

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Кирково 

 

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Кирково заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Кирково извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 16 септември 2019г.  включително.

10.09.2019

Съобщение

На 11 септември 2019 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

15.07.2022

Съобщение

На 15 юли 2022 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

15.10.2019

Съобщение

На 15 октомври 2019 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

10.10.2019

Съобщение

На 11 октомври 2019 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

09.10.2019

Съобщение

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ЦИК И ПИСМО ПОСТЪПИЛО В ОИК КИРКОВО, ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОБРАЗЦИТЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕНКОВСКИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЪРБЕН

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНО КИРКОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРСКИ ИЗВОР

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЕДЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЕЛВИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЖЕРОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОБРОМИРЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОМИЩЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРАНГОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРЯНОВА ГЛАВА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЮЛИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕРОВЕТЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗДРАВЧЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЯЛОБА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КИТНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИЛАТИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЪРЧОВСКО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛКОЧ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕДЕВЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МОГИЛЯНЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МЪГЛЕНЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСТРОВЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОДКОВА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРЕСЕКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЪРВЕНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЪРВИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАСТНИК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО САМОДИВА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО САМОКИТКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТОМАНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТИХОМИР

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ФОТИНОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ХАДЖИЙСКО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧАКАЛАРОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧИЧЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ШОПЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ШУМНАТИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯНИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧОРБАДЖИЙСКО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО

 

08.10.2019

Съобщение

На 08 октомври 2019 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

03.10.2019

Съобщение

На 03 октомври 2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

29.09.2019

Съобщение

На 29 септември 2019 г. от 11.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

26.09.2019

Съобщение

На 27 септември 2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

25.09.2019

Съобщение

На 26 септември 2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

22.09.2019

Съобщение

На 24 септември 2019 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на предложения от партии и коалиции за регистрация на кандидатски листи за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство;

2. Теглене на жребий за участие в диспути;

3. Разни.

Тегленето на жребия е публичен и на него могат да присъстват представители на регистрираните партии и коалиции. Жребия ще се проведе в ОИК-Кирково.

17.09.2019

Съобщение

На 17 септември 2019 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

11.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК КИРКОВО

В ОИК Кирково се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 16 септември 2019г.  включително.

11.09.2019

Съобщение

Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Кирково  – Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Кирково, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Кирково извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 16 септември 2019г.  включително.

04.09.2019

Съобщение

На 04 септември 2019 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Кирково.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 168 / 15.07.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на кмет на кметство с. Фотиново и сезиране на ЦИК за насрочване на частични избори за кмет на кметство Фотиново, общ. Кирково.

 • № 167 / 28.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 166 / 03.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТОМАНЦИ

всички решения